Reconstructie N261 (Eftelingweg)

De provincie Noord-Brabant gaat de N261 Tilburg – Waalwijk, ook wel bekend als de Midden-Brabantweg of de Eftelingweg, grondig verbouwen.

De weg wordt over de hele lengte verbreed naar 2x2 rijstroken en er komen ongelijkvloerse kruisingen zodat de verkeerslichten op de N261 zelf verdwijnen en wordt een busbaan aangelegd.

Hiermee verbetert de doorstroming en veiligheid op de belangrijke route naar publiekstrekkers als de Efteling en meubelboulevard Waalwijk. De aanleg van geluidsschermen en -wallen en geluidsarm asfalt heeft een positief effect op de leefomgeving van de N261.

De combinatie ‘BAM N261 Non Stop’ voert de werkzaamheden uit. De provincie heeft daarvoor een zogenaamd innovatief DBm-contract (Design, Build, maintain) afgesloten. Dat betekent dat de aannemer het gedetailleerde ontwerp van de weg maakt, de weg aanlegt en daarna nog 15 jaar het onderhoud aan de N261 verzorgt.

De daadwerkelijke werkzaamheden aan de N261 starten als het uitvoeringsontwerp is gemaakt. Dat betekent dat medio 2013 de schop in de grond gaat. Voor die tijd vinden al wel voorbereidende werkzaamheden plaats. Tijdens de ombouw wil de provincie de overlast voor het verkeer tot een minimum beperken. Zo blijven er tijdens de verbouwing minimaal twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar tijdens de spits. Ook de gemeentekernen, bedrijventerreinen en de locaties als de Efteling blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Provincie Noord-Brabant en BAM hebben een informatiecentrum geopend om weggebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het project.

Grondige verbouwing

De N261 wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en de huidige kruisingen met verkeerslichten worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen aan zodat onveilige situaties bij de verkeerslichten verdwijnen. Op de plaatsen van de huidige kruispunten worden daarvoor viaducten aangelegd. Voor het fietsverkeer dat de N261 of de A59 over wil steken komen er twee fietsviaducten. Daarnaast wordt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een nieuwe busstrook aangelegd. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden wat vooral een gunstig effect heeft op de geluidsoverlast.

Nieuwe natuur

De natuur die door de verbreding van de N261 wordt aangetast, compenseert de provincie door de aanleg van 26 hectare nieuwe natuur naast de Loonse en Drunense Duinen en ten westen van Loon op Zand. Ook legt de provincie over de N261 tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel een natuurbrug aan waarmee voor veel diersoorten een natuurlijke verbinding ontstaat tussen Landgoed Huis ter Heide en Loonse en Drunense Duinen.